Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

annnairda
1305 9e43 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

December 22 2017

annnairda
5715 03be 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viatake-care take-care
annnairda
skoro tęsknisz
znaczy, że kochasz
w jakiś sposób
ale kochasz...
— Piotr Tokarz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaWilalena Wilalena
annnairda
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaWilalena Wilalena
annnairda
8000 04f3 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viamishkathepug mishkathepug
annnairda
1635 e6ae 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viapomruki pomruki
annnairda
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viapomruki pomruki
4719 b3b1 390
Reposted fromsunlight sunlight viapaliti paliti
annnairda
annnairda
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

March 24 2017

6174 7e3c 390
Reposted fromkimik kimik viadezynwoltura dezynwoltura
annnairda
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
annnairda
9915 923e 390
8144 16fc 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
annnairda
6754 98ef 390
Reposted fromliteratka literatka viadzony dzony
annnairda
1120 9ea8 390
annnairda
5981 52ae 390
annnairda
annnairda

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl