Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

6174 7e3c 390
Reposted fromkimik kimik viadezynwoltura dezynwoltura
annnairda
Jak komuś zależy to sie odzywa
Nie mam nic więcej do powiedzenia
— szkoda, że nikt się nie odzywa
annnairda
9915 923e 390
8144 16fc 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
annnairda
6754 98ef 390
Reposted fromliteratka literatka viadzony dzony
annnairda
1120 9ea8 390
annnairda
5981 52ae 390
annnairda
6202 6e51 390
Reposted fromiminlove iminlove viagabunia gabunia
annnairda

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi
annnairda
5035 b6b9 390
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viainaya inaya
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
annnairda
8124 8f6a 390
Reposted fromNajada Najada viadezynwoltura dezynwoltura
annnairda
5636 16cc 390
Reposted fromnyaako nyaako viaBalladyna Balladyna
annnairda
0105 c900 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viadezynwoltura dezynwoltura
annnairda
- Robi się niemożliwa, rzeczywiście niemożliwa - rzekła pani - ale cóż ona winna, zakochała się jak nieprzytomna, trzeba z nią po dobroci.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
annnairda
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaBalladyna Balladyna

March 22 2017

annnairda
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
annnairda
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viabambalam bambalam
annnairda
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viabambalam bambalam
6472 4691 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaodyssey odyssey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl